Forfatternavn:Bestyrelsen

Valgfaget Ridning

Ridning på Islandske Heste på Læsø Efterskole Er du klar på et år fyldt med heste, sjov læring og masser af ridning? Så er du landet det helt rigtige sted! Velkommen til Læsø Efterskoles ridefag hvor du kan fordybe dig i praktisk og teoretisk undervisning om heste og ridning i fantastiske omgivelser. Hos vores samarbejdspartner på Krogbækgaard, får du mulighed for at udvikle din viden og kompetencer inden for en bred vifte af områder. Vi dækker alt, lige fra avl og håndtering af unge heste til tilridning og gangsætning, samt vedvarende træning af erfarne turheste. Dette åbner op for et alsidigt og lærerigt forløb, hvor du kan deltage i de aspekter, du er klar til, og gradvist udvikle dine færdigheder. Den store fordel ved samarbejdet med Krogbækgaard, er den unikke mulighed for at dygtiggøre dig på gårdens mange heste. Sadl op til til fantastiske oplevelser For at blive en god rytter er det vigtigt at lære at tilpasse sig hesten, man arbejder med, både i forhold til gangarter og temperament, og med over 100 heste på gården, er der derfor rig mulighed for at udvikle sig inden for alle tænkelige områder. Der skal selvfølgelig også være tid til at komme ud og udforske og nyde Læsøs smukke natur fra hesteryg. Når der skal tilses heste på Rønnerne får man erfaring med at ride i flok og blandt løse heste. Samtidig lærer man også at tage sig af dyr der bevæger sig på de store græsarealer, alt sammen mens man er en del af den unikke natur. Som et af vores demokratiske tiltag vil holdet få indflydelse på, hvilke af de mange spændende temaer vi fokuserer på i løbet af året. Men hvorfor på Læsø? Vi kan ikke andet end være stolte over vores samarbejde med Krogbækgaard Ridecenter og øens andre hestehold, der tilsammen kan tilbyde hesteaktiviteter for alle. Erfarne Instruktører: Den primære underviser bliver Lasse Grønberg Jensen, som er indehaver af Krogbækgaard. Lasse er vokset op mellem heste, og uddannet FEIF Level 1-instruktør og unghestetræner ved Dansk Islandshesteforening. Praktisk Erfaring: Vi tror på læring gennem erfaring. Du vil derfor tilbringe mange timer i tæt kontakt med hestene, hvor du kan anvende din viden i praksis. Enestående Omgivelser: Mod nord venter Plantagen med mange gode ridestier, mens  ‘Rønnerne’ mod syd, lige ved Krogbækgaard, er et stort, fredet areal med et rigt dyre- og planteliv. Her går gårdens unge heste og græsser fra april til oktober. Krogbækgaard har desuden mange og fine faciliteter til rådighed. Hvad skal jeg vælge? Muligheden for at tage noget unikt med tilbage fra Læsø er mange. Både i profil og forskellige valgfag kan man komme på hesteryg: I Hede og Enge Som en del af profilen “I Hede og Enge” vil man kunne blive introduceret til det aktiviteter på hesteryg. Dette med en kort teoretisk introduktion og praktik i ridehal og i fri natur. Valgfag Ridning som valgfag udbydes både som et helårligt dybdegående forløb, og som kortere valgfag med flere forskellige fokus. En skole uden egen hest Den største fordel ved ikke at medbringe ens egen hest er muligheden for at lære at tilpasse sig forskellige heste. Dette giver en unik mulighed for at udvikle sine egne færdigheder som rytter Grundlæggende ridefærdigheder Horsemanship I Horsemanship lægges vægt på det gode samspil mellem hest og rytter. Det handler om at blive dygtig til at aflæse og forstå hestens signaler og kropssprog.  Vi træner derfor rytterens ro og tydelighed i samspillet med hesten. Træning af erfarne turheste Der bliver lagt stor vægt på at hestene skal være trænede gode rideheste før de kan blive turheste.  Når man har mange heste, bliver det også tydeligt at ingen heste bare er færdige og forbliver på samme niveau. Man skal understøtte det hesten har lært tidligere, ellers vil man i stedet aflære. For at bevare heste med psykisk og fysisk balance med adskilte gangarter trænes hestene jævnligt så niveauet hos den enkelte hest er nogenlunde ens igennem hele sæsonen, det giver også heste der trives som turheste. Stævneridning Eleverne lærer om de forskellige klasser og at kunne se hvilke klasser man er klar til og hvilke klasser hesten egner sig til. Forståelse for at kunne gennemføre et stævneprogram så præcist som muligt og samtidig have styr på nerverne. Dressurøvelser Når vi træner dressurøvelser på islandske heste, giver det en langt bedre forudsætning for at kunne ride alle gangarter og styre tempo og retning og kunne ligeud rette og bøje og generelt styre hestens holdning med lethed på tøjlen. Her trænes elevens præcision og timing, med øvelser som eksempelvis  schenkelvigning, versade, forparts- og bagpartsvending. Læring om hvilke øvelser der gavner den enkelte hest og hvordan man kan bruge øvelserne i et træningsprogram. Håndtering af ungheste Vi håndterer vores heste allerede som føl. Håndteringen af unghestene fortsætter i perioder til de er aldersmæssigt, fysisk og mentalt klar til tilridning. Det handler om at hesten har en forståelse af, at vores signaler har en betydning. Tilridning Før vi sætter os op på hesten, er det afgørende at hesten er tryg og forstår vores signaler. Forarbejdet er derfor af afgørende betydning for hvordan tilridningen forløber. Vi starter med jord arbejde og vender hesten til udstyr. De ting vi lærer hesten fra jorden, skal den lærer at genkende når vi sidder på ryggen. Vi vægter sikkerheden højt og sørger for at alle elever kan sige til og fra i processen.  Gangsætning Gangsætning er den sidste del af processen, før hesten er klar til at indgå i turridningen her hos os. Man kan sagtens udvikle hesten videre i forhold til temposkift og samlingsgrad og dressurøvelser mm. Den Islandske hests genetik er afgørende for hvordan processen forløber i gangsætningen. Eleverne skal lærer hvilke krav de kan stille til den enkelte hest, så vi sikrer os at hesten forstår hvad vi kræver af den gennem hele processen og det bliver så få spændinger som muligt. Ture i skov og på Rønnerne At ride i naturen kan noget helt specielt, og især hvis naturen i sig selv også er speciel.

Valgfaget Ridning Read More »

Profilen På Havet

På Havet på Læsø Efterskole Hvis man måtte, havde vi stjålet Ærøs slogan. Det er nemlig også gældende for Læsø: “Alt er nemlig vand ved siden af Læsø”. Man kommer simpelthen ikke udenom det. Bølgeskvulp er Læsøs åndedrag. Profilen “På Havet” favner i bred forstand det våde element med diverse former for havsport, marinebiologi, fiskeri, sejlads og andre naturfaglige aktiviteter. Hvis du vil have kendskab til, hvad der er under overfladen, prøve kræfter med en fiskestang, eller bare bruge tid i og på vandet, så er dette profilen for dig. Der skal afprøves ukendte aktiviteter, brydes grænser, og i høj grad skabes et indholdsrigt forløb med vand som omdrejningspunkt, både i havet og i vores eget svømmebassin. Med profillæreren som tovholder, motivator og indholdsskaber kan du være med til at definere, hvilken vej profilen skal formes. Det kan blive en aktiv profil, en naturfilosofisk oplevelse eller måske noget helt tredje, men lidt af det hele skal vi have prøvet. Læsø Efterskoles udbud til profilen De forskellige kurser, der er forbundet med “På Havet”, bæres primært af profillæreren samt af vores andre skønne lærere, men også delvist af lokale foreninger og engagerede personer, der vil dele ud af deres viden og engagement. Der vil altså være en naturlig vekselvirkning mellem arbejdet på skolen, i naturen og ved andre lokale medskabere. Profilens mindre kurser vil altid have en lokal vinkel, som vil give en bedre forståelse for de vilkår, vi arbejder under, og netop den nærhed vi som efterskole har med resten af øen. Det vil også bibringe en vis faglighed til profilen indenfor samfundsfag, historie og naturfag. Vi har på Læsø Efterskole muligheden for og lyst til at sætte dig i mange nye situationer, der kan give et skub mod en ny interesse eller et bredere syn på verden. Har du nogensinde; svævet over vandet i våddragt? plantet ålegræs i waders? set sæler dase på stenrev? fanget din egen aftensmad? fundet og smagt tang? lært at navigere efter stjerner? lyttet til dine egne tanker i vandterapi? Ellers skal vi nok give dig chancen. Hvorfor gør vi sådan på Læsø? Enhver der er en del af et lille samfund ved, hvem man skal spørge for at få et relevant svar. Læsø er ingen undtagelse. Vi har utroligt mange kompetencepersoner på øen, som kan give indsigt i stort set alt fra himmel til hav. Deres unikke viden bliver oftest brugt i sommerperioden, hvor øens turisme blomstrer. Men nu kan de også få lov til, at dele ud af deres viden på andre tider af året til stor fornøjelse for både dem og os. Dette skaber tråde ud på øen og ophøjer både efterskolens kvalitet og de lokale foreninger og erhverv. Dette er der også en læring i for vores elever. At samarbejdet lønner sig. Tilrettelægger, undervisere og instruktører: Profilen bliver skabt af profilens lærer, der til enhver tid vil være tovholder på undervisningen. Læsø Efterskoles lærere udbyder deres kompetencer til kataloget Foreningslivet og erhvervslivet på Læsø udbyderes deres kompetencer til kataloget. Indhold og erfaring: Indholdsdelen bliver sammensat mellem profillæreren og de forskellige udbud. Der tilsigtes at komme forbi både sport, fordybelse, videnskab, historie og samfund i løbet af året. Erfaringsgrundlaget for undervisningen er i top, da det ofte er personer, der har en dybdegående interesse for kurset, der varetager det. Tid og sted: Teoretisk undervisning vil typisk foretages på Efterskolen. Her er ro og plads til at afprøve og arbejde sig ind på et emne. Praktisk undervisning vil i størst muligt omfang også foregå på Efterskolen, mens nogle aktiviteter selvfølgelig også skal afprøves i bedre egnede omgivelser i det fri. Der er afsat 2 timers ugentlig undervisning til profilundervisningen. Derudover er det muligt at tilvælge enkelte af kurserne som valgfag, eller tage egen fordybelsestid i profilen, så man kommer op på 4-6 timer ugentligt. Muligheder på havet De små interesser kan have stor betydning. Hermed en lille præsentation af hvad profilen kan komme til at indeholde af delemner. Dykning En introduktion til at svæve i vand, vi skal igennem lidt teori og kan afprøve sikkerhedspraksis i eget bassin. Der afsluttes med en tur i havet. Astronomi Himmelen har sin egen historie at fortælle. Tag med på en stjernerejse der kan give indsigt i planeten vi lever på med tidevand, årstidernes skiften og navigation. Fiskeri Om vi bruger fiskestang eller skal ombord på en kutter er resultatet det samme. Der kommer mad på bordet. Men vejen dertil må siges at variere. En rejse i fordybelse eller industri. Kajak At sejle i en havkajak kræver forberedelse. Vind, bølger og tidevand spiller ind i at holde styr på kajakken, og hvis man tipper skal man kunne vende igen. Vi skal prøve kajakvendinger i eget bassin og vil sejle ud for at se sælerne sole sig ved Brændevinshage. Flora og fauna Naturens fag. Kend fisk og havplanter fra hinanden i det lokale farvand, og hvor og hvad man kan få dem at se. Tang Der er ikke mange der har høje tanker om brugen af tang til noget særligt! Men hvis vi siger Sushi? I 1700-tallet blev Læsøboer afhængige af ålegræs som byggemateriale – En historie og en oplevelse.  Kitesurfing Forholdende til at kitesurfe er optimale på Læsø. Vi skal lære om udstyr og sikkerhed, at cruise, springe og gerne lande ordentligt igen.  Sejlads Er du gast, matros, navigør, skipper eller kaptajn? Og hvad er egentlig forskellen? Både med sejl har særlige rutiner, og placeringer ombord, så det er med at holde tungen lige i munden hvis skødet skal sænkes eller der skal bøffes i bagbord side. Fordybelse i vand Meditation, Mindfullness og Yoga har forskellige kvaliteter, og vand kan være et ekstra element til disse terapiformer. Vi skal finde roen i kontakt med vand. Historie Læsø er igennem flere århundreder finansieret gennem skudehandel, fiskeri og nedsaltning af havvand. Det må derfor siges, at havet har været Læsøboernes overlevelse. Vi skal forstå hvordan havet har haft indvirkning på livet på Læsø. Navigation Hvordan er færdelsreglerne til søs, og hvordan kan man undgå skibbrud uden teknik? Læs

Profilen På Havet Read More »

Profilen I Hede og Enge

I Hede og Enge på Læsø Efterskole Ved ankomst til Læsø bider man hurtigt mærke i, hvor meget plads der er omkring en. Vi skal ud og boltre os i den rige natursammensætning på øen. Profilen “I Hede og Enge” er præget af outdoor, adventure, sport og naturfaglige aktiviteter, så hvis du kunne tænke dig at udforske naturens mange facetter til bens, på cykel eller på hesteryg, så er dette profilen for dig. Der skal afprøves ukendte aktiviteter, brydes grænser, og i høj grad skabes et indholdsrigt forløb, med jord, sand og muld under sålerne og neglene. Med profillæreren som tovholder, motivator og indholdsskaber kan du være med til at definere, hvilken vej profilen skal formes. Det kan blive en aktiv profil, en naturfilosofisk oplevelse eller måske noget helt tredje, men lidt af det hele skal vi have prøvet. Læsø Efterskoles udbud til profilen De forskellige kurser, der er forbundet med “I Hede og Enge”, bæres primært af profillæreren samt af vores andre skønne lærere, men også delvist af lokale foreninger og engagerede personer, der vil dele ud af deres viden og engagement. Der vil altså være en naturlig vekselvirkning mellem arbejdet på skolen, i naturen og ved andre lokale medskabere. Profilens mindre kurser vil altid have en lokal vinkel, som vil give en bedre forståelse for de, vilkår vi arbejder under, og netop den nærhed vi, som efterskole har med resten af øen. Men også bibringe en vis faglighed til profilen indenfor samfundsfag, historie og naturfag.  Vi har på Læsø Efterskole muligheden for og lyst til at sætte dig i mange nye situationer, der kan give et skub mod en ny interesse eller et bredere syn på verden. Har du nogensinde; redet på en hest i vandkanten? samlet honning fra brune bier? løbet orienteringsløb i kombineret terræn? set en kødædende plante i det fri? samlet svampe og planter i naturen? set en stjernekonstellation med egne øjne? mediteret mellem fugle og træer? Ellers skal vi nok give dig chancen. Hvorfor gør vi sådan på Læsø? Enhver der er en del af et lille samfund ved, hvem man skal spørge for at få et relevant svar. Læsø er ingen undtagelse. Vi har utroligt mange komtepencepersoner på øen, som kan give indsigt i stort set alt mellem himmel og jord. Deres unikke viden bliver oftest brugt i sommerperioden, hvor øens turisme blomstrer. Men nu kan de også få lov til, at dele ud af deres viden, på andre tider af året, til stor fornøjelse for både dem og os. Dette skaber tråde ud på øen og ophøjer både efterskolens kvalitet og de lokale foreninger og erhverv. Dette er der også en læring i for vores elever. At samarbejdet lønner sig. Tilrettelægger, undervisere og instruktører: Profilen bliver skabt af profilens lærer, der til enhver tid vil være tovholder på undervisningen. Læsø Efterskoles lærere udbyder deres kompetencer til kataloget Foreningslivet og erhvervslivet på Læsø udbyder deres kompetencer til kataloget. Indhold og erfaring: Indholdsdelen bliver sammensat mellem profillæreren og de forskellige udbud. Der tilsigtes at komme forbi både sport, fordybelse, videnskab og håndværk i løbet af året. Erfaringsgrundlaget for undervisningen er i top, da det ofte er personer der har en dybdegående interesse for kurset, der varetager det. Tid og sted: Teoretisk undervisning vil typisk foretages på Efterskolen. Her er ro og plads til at afprøve og arbejde sig ind på et emne. Praktisk undervisning vil i størst muligt omfang også foregå på Efterskolen, mens nogle aktiviteter selvfølgelig også skal afprøves i bedre egnede omgivelser i det fri. Der er afsat 2 timers ugentlig undervisning til profilundervisningen. Derudover er det muligt at tilvælge enkelte af kurserne som valgfag, eller tage egen fordybelsestid i profilen, så man kommer op på 4-6 timer ugentligt. Muligheder i hede og enge De små interesser kan have stor betydning. Hermed en lille præsentation af hvad profilen kan komme til at indeholde af delemner. Ridning Hermed får du chancen for at sidde på en af Krogbækgaards Islandske heste. Det vil være en let introduktion til ridning, teoretisk og praktisk. Biavl Et bistade med Læsøs brune bier står klar til behandling. Der skal laves tavler, arbejdes med bivoks, slynges og varmebehandles efter alle kunstens regler. Astronomi Himmelen har sin egen historie at fortælle. Tag med på en stjernerejse der kan give indsigt i planeten vi lever på med tidevand, årstidernes skiften og andre naturfaglige strømninger.    O-løb Orienteringsløb i dag og nattetimer, i de enestående terræner på Læsø. Gåder, navigation og motion i én samlet pakke. Survival Først skal vi lære at overleve i det fri, derefter skal vi prøve det. Hvad kan man spise? Hvordan kan man holde sig tør, varm og rask uden hjælpemidler? Flora og fauna Naturens fag. Lær at identificere planter, blomster, svampe, dyr, insekter og naturens miljøer, deres kvaliteter og særtegn. Svampe- og Plantejagt Vi tager på sanketur og finder krydderurter og svampe i det fri, til videre nydelse i det fri. Trails Følg stien og nå i mål med din distance. Der er mange ture at køre og løbe på Læsø, så distancen er underordnet. Hensigten og motivationen er de ledendeværdier. Jagt Krydset markerer målet. Sigt, Pust ud og klem på aftrækkeren. Vi skal kigge ind i teorien for jagt forstå formålet, målet og praktikken vedrørende jagt. Konstruktion Byg et shelter, et fugletårn eller noget tredje og forstå hvad der gør en konstruktion bæredygtig i mere end en forstand. Fordybelse i det fri Meditation, Mindfullness og Yoga har forskellige kvaliteter om de udøves inde eller ude. Vi skal finde roen i naturen. Historie Læsø har altid været afhængig af sin natur, som har ændret sig meget de sidste 500 år. Vi skal forstå hvordan naturen har påvirket livet på øen. Læs mere om vores profiler Profiler Profilen På Havet Profiler på Læsø Efterskole Kontakt os Start rejse på Læsø efterskole ved at tilmelde dig som elev. Har du spørgsmål sidder vi altid klar til at besvare dine e-mails. Tilmeld dig Skriv til os

Profilen I Hede og Enge Read More »

Profiler på Læsø Efterskole

Profiler på Læsø Efterskole https://usercontent.one/wp/www.laesoe-efterskole.dk/wp-content/uploads/2023/10/Linjer-video-til-hjemmeside.mp4?media=1715631390 Når vi på Læsø Efterskole taler om skolens profiler, og ikke profilfag eller at skolen udbyder en række linjefag, er det, fordi vi har en anden tilgang til, hvad vi slår os op på, end mange andre skoler. Læsø Efterskole har profiler, fordi vi ikke vil begrænse os til enkelte fagligheder i løbet af året. Læsø emmer af muligheder, og vi vil helst ikke sortere noget fra. Vi skal derfor opleve så mange forskellige fagligheder som muligt i løbet af vores efterskoleår. Fælles for vores fire profiler er, at de bygger på de mange gode oplevelser, der er at hente i naturen, både for de adrætte til lands og vands, men også for tænkerne, de bæredygtige, økologerne, spiritualisterne og så mange andre. Læsø er et epicenter for gode naturoplevelser. Hvor meget fylder profiler på Læsø Efterskole? Alle elever skal vælge en profil de ønsker at følge i løbet af et efterskoleår. Du vil dermed være en del af et hold, hvor I alle arbejder med samme fokus. Der er profilundervisning 2 timer om ugen, med mulighed for ekstra interessetimer. Nogle forløb kører separat på den enkelte profil, andre mellem to eller tre profiler, mens andre kan studeres på tværs af hele skolen. Fx kan et studie i astronomi dække felter som navigation, biodynamik, lysforurening og historie og dermed være en medspiller for alle fire profiler. Dette bliver en naturlig del af årets forløb, og samspillet mellem forskellige profiler er med til at skabe interesser på tværs af profilerne. Vi forventer at du, gennem din profilundervisning, bliver præsenteret for op til flere udfordringer, aktiviteter og spørgsmål, som du aldrig selv havde overvejet, og som kan give dig mod på at sige ja til nye udfordringer fremadrettet. De mindre elementer der udgør profilerne kan lede til yderligere fordybelse gennem skolens valgfag, hvor man kan vælge at tilegne sig yderligere færdigheder inden for et emne. Skolens dagligdag omhandler også i vid grad emnerne omkring profilerne, hvor daglige aktiviteter, sportgrene, ture, resurser, kommer i spil i samtalen mellem eleverne. Hvad indeholder en profil? Vores profiler tager udgangspunkt i et tema, og temaerne udspringer fra Læsøs mange kvaliteter. Derfor er en profil ikke en entydig størrelse, men variabel, alt efter hvor holdet og underviseren leder det hen. I menuen kan du se eksempler på hvad de forskellige profiler KAN indeholde, eller du kan gå direkte til den enkelte profil. Profilen På Havet Profilen I Hede og Enge På Havet (vand-element) Introduktion til Dykning Sejlads og Navigation  Fiskeri fra Kutter og Land Havsport, Havkajak, Kitesurfing o.a. Astronomi og Lokalhistorie Forskellige slags vandterapi Naturbevarelse og bæredygtighed Livet i havet (Biologi/naturfag) o.m.m. Se mere om profilen hér I Hede og enge (jord-element) Golf på Læsø Seaside Golfbane Dyr og planter (Biologi/naturfag) Bæredygtigt byggeri Astronomi og Lokalhistorie Forskellige meditative terapiformer Naturbevarelse og bæredygtighed Ridning over Rønnerne Natursport, O-løb, trekking, MBK eller løbe trails o.a. o.m.m. Se mere om profilen hér Ved Bordet (sanserne) Madkundskab og Gastronomi Bæredygtigt og Biodynamisk Sankning i det Fri Regnskab og Stordrift Lokale Varer og Kvalitetskontrol Skab, Vis og Spis Anretning og Præsentation Astronomi og Lokalhistorie “Vi får go føe på Læsø” En kogebog o.m.m. Se mere om profilen hér Øen og Verden (kundskaberne) Samfundsforståelse fra Miljø til Miljø Bærdygtig Nudging Projektudvikling og -styring Astronomi og Lokalhistorie “Kvinden og jorden” og “Manden og havet” Mindfullness og tankepræcisionsterapi Dokumentation og Præsentation o.m.m. Se mere om profilen hér

Profiler på Læsø Efterskole Read More »

Valgfaget Golf

Golfkørekortet på Læsø Seaside Hvis du ikke vidste det før skal jeg sige dig, at Læsø byder på mange ret gode oplevelser. En af dem er vores fantastiske Seaside Golfbane, der med sine ca. 6 km giver god anledning til frisk luft, fuglekvidder og havduft. Læsø Efterskole kan derfor tilbyde mange gode banemeter og tilstødende golfkørekort, hvis man vælger at spille golf om efteråret eller foråret. Valgfaget tilrettelægges med henblik på at tilegne sig golfkørekortet og samtidigt kende til forskellige spilleformer, de lokale regler og DGU’s regler. I forløbet vil der arbejdes med den kendte træner Colin Smith (træner for Søren Kjeldsen), der, med sine50-årige professionelle karriere, må siges at være en af de bedste til posten. Hvad betyder det i hverdagen? Men hvorfor på Læsø? Uden at sige for meget har vi en veletableret golfklub med mange gode personer på Læsø.  Vores bane er kendt som en af de smukkeste Seaside baner i landet, og vores trænerkompetencer overstiger stort set alle i landet, så der er ingen undskyldning. Erfaren instruktør: Colin Smith må siges at være en legende indenfor dansk Golf. Han kan med sin lange erfaring og skønne karakter gøre oplevelsen god for alle på banen. Praktisk erfaring: Ved erhvervelse af golfkørekortet i efteråret har man mulighed for at benytte Læsø Seaside Golfbanes 18-huls bane resten af året til en særdeles fordelagtig pris. Enestående omgivelser: Ikke nok med at man får den bedste træner – Man får også den smukkeste udsigt. Flere af hullerne er med blik over havet norden for øen, mens andre huller begiver sig ind i den omkringliggende birkeskov. Hvad skal jeg vælge? Muligheden for at tage noget unikt med tilbage fra Læsø er mange. Dette er hvad vi tilbyder med golf: I hede og Enge Som en del af profilen “I Hede og Enge” kan vi komme til at prøve kræfter med Læsø Seaside Golfbane par 3 bane, putting green og driving range. De mest basale elementer i golfens verden. Valgfag Golfkørekortet kan udbydes i efteråret og foråret. For optimalt udbytte anbefales efterårsperioden, da man ved kurset får medlemskab til Læsø Seaside Golfklub i hele efterskoleåret. Golfkørekort Praktisk undervisning afholdes af Colin Smith, mens certifikatets teoretiske indhold afholdes på efterskolen, som studiegruppe med tilknyttet underviser. Derudover er der aktiv øvetid på Golfbanen, hvor man afprøver indøvet teori og undervisning. Spilleformer Du vil, i valgfaget, blive introduceret til forskellige spilleformer som fx. stableford, slagspil, hulspil, foursome, bestball og Texas-scamble. Etikette og påklædning Golf er fortsat en gentleman-sport, med respekt og ærlighed for spillet. Den skal vi selvfølgelig tage del i. Det vil derfor være et grundlæggende krav, at man respekterer Golfklubbens regler om etikette og påklædning. Deltagere mindst 2 og højst 5 deltagere på et hold Der kan oprettes flere hold pr. periode, ved interesse. Pris Certificat: Golfkørekort incl. medlemsskab i skoleåret 400,- Kom i gang Start rejse på Læsø efterskole ved at tilmelde dig som elev. Har du spørgsmål sidder vi altid klar til at besvare dine e-mails. Tilmeld dig Skriv til os Læs mere om vores andre valgfag All Posts Valgfag Valgfaget Ridning Valgfaget Dykning

Valgfaget Golf Read More »

Valgfaget Dykning

Dykkeruddannelsen på Læsø Efterskole Dyk ned i en verden af eventyr med vores PADI-certificerede dykkerprogrammer. Læsø Efterskole tilbyder en spændende dykkeruddannelse, der fører til certificeringer i PADI Open Water, Advanced Open Water og Rescue Diver. Vores uddannelse er designet til at give dig ikke blot færdighederne til at udforske havets undere, men også den viden og erfaring, der skal til for at blive en ansvarlig og selvsikker dykker. Undervejs arbejder vi med både teoretiske emner og praktiske aktiviteter, der samtidig beriger dig med grundlæggende viden om havbiologi, fx når vi planter ålegræs. Din vej til certificering Certificering foregår i valgfagsperioder i efteråret og foråret, hvor vores program er struktureret i trin, der gradvist bygger dine færdigheder op. Du starter med teoretisk viden, lærer om dykkerudstyr og sikkerhedsprocedurer og bevæger dig herefter til praktisk undervisning, hvor vi starter sikkert på det lave vand i svømmehallen, efterfulgt af nogle spændende åbentvandsdyk med rig mulighed for praktisk erfaring. Med vores erfarne instruktører ved din side vil du føle dig tryg gennem hele dit dybdegående uddannelsesforløb. Men hvorfor på Læsø? Kort sagt har Læsø alle kortene på hånden når det kommer til dykning på åbent hav. Erfarne instruktører: Vores instruktørteam består af passionerede PADI-certificerede instruktører, der vil guide dig gennem hvert trin i processen.  Praktisk erfaring: Vi tror på læring gennem erfaring. Du vil tilbringe mange timer under vandet, hvor du kan anvende din viden i praksis. Enestående omgivelser: Læsø er kendt for sin mange historiske strandinger, og hvem ved, måske har vi ikke fundet dem alle? Hvad skal jeg vælge? Muligheden for at tage noget unikt med tilbage fra Læsø er mange. Der er dykkerforløb for enhver: På Havet Som en del af profilen “På Havet” vil man kunne blive introduceret til det våde element med dykkerbrillerne på. Dette med en kort teoretisk introduktion og dyk i bassin og åbent hav. Valgfag Det er som valgfag der udbydes nedenstående certificeringer. Disse kræver forbydelse og forberedelse, men man kan deltage som uerfaren dykker. Certificat: Open Water Certificat: Advanced Open Water Certificat: Rescue Diver Havbiologi, ålegræs og flydende skrammel En helt naturlig del af at være under vand er, at man begiver sig ud til nye planter og dyr. Disse skal respekteres og man opholder sig samtidigt i et element hvor der gælder andre regler. Vi viser naturen respekt ved at plante ålegræs og samle skrald  hvis vi ser noget. Deltager For at oprette dykkercertificeringshold skal der være mindst 3 deltagere. Pris Open Water Certificat inkl. materialer: 900,- Advanced Open Water certificat inkl. materialer: 500,- Rescue Diver certificat inkl materialer: 500,- Kom i gang Start rejse på Læsø efterskole ved at tilmelde dig som elev. Har du spørgsmål sidder vi altid klar til at besvare dine e-mails. Tilmeld dig Skriv til os Læs mere om vores andre valgfag All Posts Valgfag Valgfaget Ridning Valgfaget Golf

Valgfaget Dykning Read More »

Demokratiet på Læsø Efterskole

Demokratiet på Læsø Efterskole Hvis du tror, at det hele bare bliver serveret for dig på Læsø Efterskole, kan du tro om igen. Det er i mange situationer nemlig brug for, at du danner dig dit eget perspektiv eller forholder dig aktivt til en stillingtagen. På Læsø Efterskole gør vi en dyd ud af at give eleverne medbestemmelse, bl.a. i udbuddet af Valgfag og på et indholdsmæssigt niveau i vores udbudte Profiler. Det vil også være muligt for en demokratisk valgt elevrepræsentant at sidde med ved skolens bestyrelse som repræsentant og talerør for efterskolens elever og dermed få indsigt i et bredere perspektiv af skolens virke. Hvad betyder det i hverdagen? I løbet af skoleåret skal vi afprøve forskellige demokratiske processer og der vil blive forklaret bevæggrunde, fordele og ulemper for disse processer. På den måde får du de bedste muligheder for at navigere i en hvilken som helst demokratisk situation. Som elev vil du derfor bliver placeret i situationer; hvor du udelukkende behøver at navigere lystbetonet, og altså kan gå med den aktivitet eller arbejdsgruppe du ønsker, eller situationer hvor du af praktiske årsager kan blive nødt til at føje dig for fællesskabet. Helt lavpraktisk er dette gældende for, når vi skal vælge vores valgfag, hvor vi har defineret en minimums- og i enkelte tilfælde maksimumdeltagelse pr. hold. Du kommer derfor til, i samråd med de andre elever, at skabe grundlag for, hvilke valgfag der bliver oprettet i netop dit efterskole-år. Hvad lærer jeg? For at få en masse gode værktøjer med fra Læsø, bliver der lagt vægt på følgende i forbindelse med dit efterskoleforløb: Aktiv stillingtagen Det er vigtigt at vi, som individer, lærer at sige til og fra, og det, at forholde sig aktivt til problemstillinger og situationer omkring en, bliver et stærkt redskab. Vi skal altså finde vores grænser og afprøve vores færdigheder i at tage stilling.  Direkte og repræsentativt demokrati Vi skal bruge noget energi på at lære hvordan demokratiet er sat sammen. Dermed også de forskellige måder at bruge demokratiet på. Forskellige demokratiske processer Der findes mange processor i brug for at drøfte emner på en god måde. Vi vil tage jer igennem et udvalg af forløb der har til hensigt at skabe større eller mindre grupperinger for bl.a. at oprette valgfag, eller vælge elevrepræsentanter. Afstemningsformer Der er åbne afstemningsforløb, hvor man fx kan afgive stemme ved håndsoprækning, men hvilke fordele og ulemper har sådanne processer? Pitching af idéer, Nudging og Kampagner Man får ikke nogen med på ens skøre idéer, hvis man ikke får talt om dem. Der findes forskellige værktøjer til at præsentere, og puffe lidt til folks holdninger. Disse værktøjer bruges bl.a. også i storpolitik, og i andre større kampagner Medbestemmelse for udbud og/eller indhold. Helt lavpraktisk skal denne demokratiske dannelse gerne give dig indtrykket af, at du bliver hørt og at du selv har haft en finger med i skabelsen af dit efterskoleår. Kom i gang Start rejse på Læsø efterskole ved at tilmelde dig som elev. Har du spørgsmål sidder vi altid klar til at besvare dine e-mails. Tilmeld dig Skriv til os Læs mere om hverdagen på Læsø Efterskole All Posts Daglige tiltag Profiler på Læsø Efterskole Demokratiet på Læsø Efterskole

Demokratiet på Læsø Efterskole Read More »

Scroll to Top