Profilen På Havet

På Havet på Læsø Efterskole Hvis man måtte, havde vi stjålet Ærøs slogan. Det er nemlig også gældende for Læsø: “Alt er nemlig vand ved siden af Læsø”. Man kommer simpelthen ikke udenom det. Bølgeskvulp er Læsøs åndedrag. Profilen “På Havet” favner i bred forstand det våde element med diverse former for havsport, marinebiologi, fiskeri, sejlads og andre naturfaglige aktiviteter. Hvis du vil have kendskab til, hvad der er under overfladen, prøve kræfter med en fiskestang, eller bare bruge tid i og på vandet, så er dette profilen for dig. Der skal afprøves ukendte aktiviteter, brydes grænser, og i høj grad skabes et indholdsrigt forløb med vand som omdrejningspunkt, både i havet og i vores eget svømmebassin. Med profillæreren som tovholder, motivator og indholdsskaber kan du være med til at definere, hvilken vej profilen skal formes. Det kan blive en aktiv profil, en naturfilosofisk oplevelse eller måske noget helt tredje, men lidt af det hele skal vi have prøvet. Læsø Efterskoles udbud til profilen De forskellige kurser, der er forbundet med “På Havet”, bæres primært af profillæreren samt af vores andre skønne lærere, men også delvist af lokale foreninger og engagerede personer, der vil dele ud af deres viden og engagement. Der vil altså være en naturlig vekselvirkning mellem arbejdet på skolen, i naturen og ved andre lokale medskabere. Profilens mindre kurser vil altid have en lokal vinkel, som vil give en bedre forståelse for de vilkår, vi arbejder under, og netop den nærhed vi som efterskole har med resten af øen. Det vil også bibringe en vis faglighed til profilen indenfor samfundsfag, historie og naturfag. Vi har på Læsø Efterskole muligheden for og lyst til at sætte dig i mange nye situationer, der kan give et skub mod en ny interesse eller et bredere syn på verden. Har du nogensinde; svævet over vandet i våddragt? plantet ålegræs i waders? set sæler dase på stenrev? fanget din egen aftensmad? fundet og smagt tang? lært at navigere efter stjerner? lyttet til dine egne tanker i vandterapi? Ellers skal vi nok give dig chancen. Hvorfor gør vi sådan på Læsø? Enhver der er en del af et lille samfund ved, hvem man skal spørge for at få et relevant svar. Læsø er ingen undtagelse. Vi har utroligt mange kompetencepersoner på øen, som kan give indsigt i stort set alt fra himmel til hav. Deres unikke viden bliver oftest brugt i sommerperioden, hvor øens turisme blomstrer. Men nu kan de også få lov til, at dele ud af deres viden på andre tider af året til stor fornøjelse for både dem og os. Dette skaber tråde ud på øen og ophøjer både efterskolens kvalitet og de lokale foreninger og erhverv. Dette er der også en læring i for vores elever. At samarbejdet lønner sig. Tilrettelægger, undervisere og instruktører: Profilen bliver skabt af profilens lærer, der til enhver tid vil være tovholder på undervisningen. Læsø Efterskoles lærere udbyder deres kompetencer til kataloget Foreningslivet og erhvervslivet på Læsø udbyderes deres kompetencer til kataloget. Indhold og erfaring: Indholdsdelen bliver sammensat mellem profillæreren og de forskellige udbud. Der tilsigtes at komme forbi både sport, fordybelse, videnskab, historie og samfund i løbet af året. Erfaringsgrundlaget for undervisningen er i top, da det ofte er personer, der har en dybdegående interesse for kurset, der varetager det. Tid og sted: Teoretisk undervisning vil typisk foretages på Efterskolen. Her er ro og plads til at afprøve og arbejde sig ind på et emne. Praktisk undervisning vil i størst muligt omfang også foregå på Efterskolen, mens nogle aktiviteter selvfølgelig også skal afprøves i bedre egnede omgivelser i det fri. Der er afsat 2 timers ugentlig undervisning til profilundervisningen. Derudover er det muligt at tilvælge enkelte af kurserne som valgfag, eller tage egen fordybelsestid i profilen, så man kommer op på 4-6 timer ugentligt. Muligheder på havet De små interesser kan have stor betydning. Hermed en lille præsentation af hvad profilen kan komme til at indeholde af delemner. Dykning En introduktion til at svæve i vand, vi skal igennem lidt teori og kan afprøve sikkerhedspraksis i eget bassin. Der afsluttes med en tur i havet. Astronomi Himmelen har sin egen historie at fortælle. Tag med på en stjernerejse der kan give indsigt i planeten vi lever på med tidevand, årstidernes skiften og navigation. Fiskeri Om vi bruger fiskestang eller skal ombord på en kutter er resultatet det samme. Der kommer mad på bordet. Men vejen dertil må siges at variere. En rejse i fordybelse eller industri. Kajak At sejle i en havkajak kræver forberedelse. Vind, bølger og tidevand spiller ind i at holde styr på kajakken, og hvis man tipper skal man kunne vende igen. Vi skal prøve kajakvendinger i eget bassin og vil sejle ud for at se sælerne sole sig ved Brændevinshage. Flora og fauna Naturens fag. Kend fisk og havplanter fra hinanden i det lokale farvand, og hvor og hvad man kan få dem at se. Tang Der er ikke mange der har høje tanker om brugen af tang til noget særligt! Men hvis vi siger Sushi? I 1700-tallet blev Læsøboer afhængige af ålegræs som byggemateriale – En historie og en oplevelse.  Kitesurfing Forholdende til at kitesurfe er optimale på Læsø. Vi skal lære om udstyr og sikkerhed, at cruise, springe og gerne lande ordentligt igen.  Sejlads Er du gast, matros, navigør, skipper eller kaptajn? Og hvad er egentlig forskellen? Både med sejl har særlige rutiner, og placeringer ombord, så det er med at holde tungen lige i munden hvis skødet skal sænkes eller der skal bøffes i bagbord side. Fordybelse i vand Meditation, Mindfullness og Yoga har forskellige kvaliteter, og vand kan være et ekstra element til disse terapiformer. Vi skal finde roen i kontakt med vand. Historie Læsø er igennem flere århundreder finansieret gennem skudehandel, fiskeri og nedsaltning af havvand. Det må derfor siges, at havet har været Læsøboernes overlevelse. Vi skal forstå hvordan havet har haft indvirkning på livet på Læsø. Navigation Hvordan er færdelsreglerne til søs, og hvordan kan man undgå skibbrud uden teknik? Læs

Profilen På Havet Read More »