Daglige tiltag

Profiler på Læsø Efterskole

Profiler på Læsø Efterskole https://usercontent.one/wp/www.laesoe-efterskole.dk/wp-content/uploads/2023/10/Linjer-video-til-hjemmeside.mp4?media=1715631390 Når vi på Læsø Efterskole taler om skolens profiler, og ikke profilfag eller at skolen udbyder en række linjefag, er det, fordi vi har en anden tilgang til, hvad vi slår os op på, end mange andre skoler. Læsø Efterskole har profiler, fordi vi ikke vil begrænse os til enkelte fagligheder i løbet af året. Læsø emmer af muligheder, og vi vil helst ikke sortere noget fra. Vi skal derfor opleve så mange forskellige fagligheder som muligt i løbet af vores efterskoleår. Fælles for vores fire profiler er, at de bygger på de mange gode oplevelser, der er at hente i naturen, både for de adrætte til lands og vands, men også for tænkerne, de bæredygtige, økologerne, spiritualisterne og så mange andre. Læsø er et epicenter for gode naturoplevelser. Hvor meget fylder profiler på Læsø Efterskole? Alle elever skal vælge en profil de ønsker at følge i løbet af et efterskoleår. Du vil dermed være en del af et hold, hvor I alle arbejder med samme fokus. Der er profilundervisning 2 timer om ugen, med mulighed for ekstra interessetimer. Nogle forløb kører separat på den enkelte profil, andre mellem to eller tre profiler, mens andre kan studeres på tværs af hele skolen. Fx kan et studie i astronomi dække felter som navigation, biodynamik, lysforurening og historie og dermed være en medspiller for alle fire profiler. Dette bliver en naturlig del af årets forløb, og samspillet mellem forskellige profiler er med til at skabe interesser på tværs af profilerne. Vi forventer at du, gennem din profilundervisning, bliver præsenteret for op til flere udfordringer, aktiviteter og spørgsmål, som du aldrig selv havde overvejet, og som kan give dig mod på at sige ja til nye udfordringer fremadrettet. De mindre elementer der udgør profilerne kan lede til yderligere fordybelse gennem skolens valgfag, hvor man kan vælge at tilegne sig yderligere færdigheder inden for et emne. Skolens dagligdag omhandler også i vid grad emnerne omkring profilerne, hvor daglige aktiviteter, sportgrene, ture, resurser, kommer i spil i samtalen mellem eleverne. Hvad indeholder en profil? Vores profiler tager udgangspunkt i et tema, og temaerne udspringer fra Læsøs mange kvaliteter. Derfor er en profil ikke en entydig størrelse, men variabel, alt efter hvor holdet og underviseren leder det hen. I menuen kan du se eksempler på hvad de forskellige profiler KAN indeholde, eller du kan gå direkte til den enkelte profil. Profilen På Havet Profilen I Hede og Enge På Havet (vand-element) Introduktion til Dykning Sejlads og Navigation  Fiskeri fra Kutter og Land Havsport, Havkajak, Kitesurfing o.a. Astronomi og Lokalhistorie Forskellige slags vandterapi Naturbevarelse og bæredygtighed Livet i havet (Biologi/naturfag) o.m.m. Se mere om profilen hér I Hede og enge (jord-element) Golf på Læsø Seaside Golfbane Dyr og planter (Biologi/naturfag) Bæredygtigt byggeri Astronomi og Lokalhistorie Forskellige meditative terapiformer Naturbevarelse og bæredygtighed Ridning over Rønnerne Natursport, O-løb, trekking, MBK eller løbe trails o.a. o.m.m. Se mere om profilen hér Ved Bordet (sanserne) Madkundskab og Gastronomi Bæredygtigt og Biodynamisk Sankning i det Fri Regnskab og Stordrift Lokale Varer og Kvalitetskontrol Skab, Vis og Spis Anretning og Præsentation Astronomi og Lokalhistorie “Vi får go føe på Læsø” En kogebog o.m.m. Se mere om profilen hér Øen og Verden (kundskaberne) Samfundsforståelse fra Miljø til Miljø Bærdygtig Nudging Projektudvikling og -styring Astronomi og Lokalhistorie “Kvinden og jorden” og “Manden og havet” Mindfullness og tankepræcisionsterapi Dokumentation og Præsentation o.m.m. Se mere om profilen hér

Profiler på Læsø Efterskole Read More »

Demokratiet på Læsø Efterskole

Demokratiet på Læsø Efterskole Hvis du tror, at det hele bare bliver serveret for dig på Læsø Efterskole, kan du tro om igen. Det er i mange situationer nemlig brug for, at du danner dig dit eget perspektiv eller forholder dig aktivt til en stillingtagen. På Læsø Efterskole gør vi en dyd ud af at give eleverne medbestemmelse, bl.a. i udbuddet af Valgfag og på et indholdsmæssigt niveau i vores udbudte Profiler. Det vil også være muligt for en demokratisk valgt elevrepræsentant at sidde med ved skolens bestyrelse som repræsentant og talerør for efterskolens elever og dermed få indsigt i et bredere perspektiv af skolens virke. Hvad betyder det i hverdagen? I løbet af skoleåret skal vi afprøve forskellige demokratiske processer og der vil blive forklaret bevæggrunde, fordele og ulemper for disse processer. På den måde får du de bedste muligheder for at navigere i en hvilken som helst demokratisk situation. Som elev vil du derfor bliver placeret i situationer; hvor du udelukkende behøver at navigere lystbetonet, og altså kan gå med den aktivitet eller arbejdsgruppe du ønsker, eller situationer hvor du af praktiske årsager kan blive nødt til at føje dig for fællesskabet. Helt lavpraktisk er dette gældende for, når vi skal vælge vores valgfag, hvor vi har defineret en minimums- og i enkelte tilfælde maksimumdeltagelse pr. hold. Du kommer derfor til, i samråd med de andre elever, at skabe grundlag for, hvilke valgfag der bliver oprettet i netop dit efterskole-år. Hvad lærer jeg? For at få en masse gode værktøjer med fra Læsø, bliver der lagt vægt på følgende i forbindelse med dit efterskoleforløb: Aktiv stillingtagen Det er vigtigt at vi, som individer, lærer at sige til og fra, og det, at forholde sig aktivt til problemstillinger og situationer omkring en, bliver et stærkt redskab. Vi skal altså finde vores grænser og afprøve vores færdigheder i at tage stilling.  Direkte og repræsentativt demokrati Vi skal bruge noget energi på at lære hvordan demokratiet er sat sammen. Dermed også de forskellige måder at bruge demokratiet på. Forskellige demokratiske processer Der findes mange processor i brug for at drøfte emner på en god måde. Vi vil tage jer igennem et udvalg af forløb der har til hensigt at skabe større eller mindre grupperinger for bl.a. at oprette valgfag, eller vælge elevrepræsentanter. Afstemningsformer Der er åbne afstemningsforløb, hvor man fx kan afgive stemme ved håndsoprækning, men hvilke fordele og ulemper har sådanne processer? Pitching af idéer, Nudging og Kampagner Man får ikke nogen med på ens skøre idéer, hvis man ikke får talt om dem. Der findes forskellige værktøjer til at præsentere, og puffe lidt til folks holdninger. Disse værktøjer bruges bl.a. også i storpolitik, og i andre større kampagner Medbestemmelse for udbud og/eller indhold. Helt lavpraktisk skal denne demokratiske dannelse gerne give dig indtrykket af, at du bliver hørt og at du selv har haft en finger med i skabelsen af dit efterskoleår. Kom i gang Start rejse på Læsø efterskole ved at tilmelde dig som elev. Har du spørgsmål sidder vi altid klar til at besvare dine e-mails. Tilmeld dig Skriv til os Læs mere om hverdagen på Læsø Efterskole All Posts Daglige tiltag Profiler på Læsø Efterskole Demokratiet på Læsø Efterskole

Demokratiet på Læsø Efterskole Read More »

Scroll to Top