Demokratiet på Læsø Efterskole

Hvis du tror, at det hele bare bliver serveret for dig på Læsø Efterskole, kan du tro om igen. Det er i mange situationer nemlig brug for, at du danner dig dit eget perspektiv eller forholder dig aktivt til en stillingtagen.

På Læsø Efterskole gør vi en dyd ud af at give eleverne medbestemmelse, bl.a. i udbuddet af Valgfag og på et indholdsmæssigt niveau i vores udbudte Profiler. Det vil også være muligt for en demokratisk valgt elevrepræsentant at sidde med ved skolens bestyrelse som repræsentant og talerør for efterskolens elever og dermed få indsigt i et bredere perspektiv af skolens virke.

Hvad betyder det i hverdagen?

I løbet af skoleåret skal vi afprøve forskellige demokratiske processer og der vil blive forklaret bevæggrunde, fordele og ulemper for disse processer. På den måde får du de bedste muligheder for at navigere i en hvilken som helst demokratisk situation.

Som elev vil du derfor bliver placeret i situationer;

  • hvor du udelukkende behøver at navigere lystbetonet, og altså kan gå med den aktivitet eller arbejdsgruppe du ønsker,
  • eller situationer hvor du af praktiske årsager kan blive nødt til at føje dig for fællesskabet. Helt lavpraktisk er dette gældende for, når vi skal vælge vores valgfag, hvor vi har defineret en minimums- og i enkelte tilfælde maksimumdeltagelse pr. hold.

Du kommer derfor til, i samråd med de andre elever, at skabe grundlag for, hvilke valgfag der bliver oprettet i netop dit efterskole-år.

Hvad lærer jeg?

For at få en masse gode værktøjer med fra Læsø, bliver der lagt vægt på følgende i forbindelse med dit efterskoleforløb:

Det er vigtigt at vi, som individer, lærer at sige til og fra, og det, at forholde sig aktivt til problemstillinger og situationer omkring en, bliver et stærkt redskab. Vi skal altså finde vores grænser og afprøve vores færdigheder i at tage stilling. 

Vi skal bruge noget energi på at lære hvordan demokratiet er sat sammen. Dermed også de forskellige måder at bruge demokratiet på.

Der findes mange processor i brug for at drøfte emner på en god måde. Vi vil tage jer igennem et udvalg af forløb der har til hensigt at skabe større eller mindre grupperinger for bl.a. at oprette valgfag, eller vælge elevrepræsentanter.

Der er åbne afstemningsforløb, hvor man fx kan afgive stemme ved håndsoprækning, men hvilke fordele og ulemper har sådanne processer?

Man får ikke nogen med på ens skøre idéer, hvis man ikke får talt om dem. Der findes forskellige værktøjer til at præsentere, og puffe lidt til folks holdninger. Disse værktøjer bruges bl.a. også i storpolitik, og i andre større kampagner

Helt lavpraktisk skal denne demokratiske dannelse gerne give dig indtrykket af, at du bliver hørt og at du selv har haft en finger med i skabelsen af dit efterskoleår.

Kom i gang

Start rejse på Læsø efterskole ved at tilmelde dig som elev. Har du spørgsmål sidder vi altid klar til at besvare dine e-mails.

Læs mere om hverdagen på Læsø Efterskole

Scroll to Top