Boglige fag

De udbudte boglige fag på Læsø Efterskole er i udgangspunktet bundet op på folkeskolens Fælles Mål. Dette for at sikre, i videst mulige omfang, at kunne tilbyde en fagligt funderet undervisning.

Undervisningen er dog, ud over de førnævnte Fælles Mål, funderet i principperne om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.
Vi synes, at eleverne skal have fyldt på, både af god faglig viden, men også af kompetencer i livet til at kunne benytte sig af den viden de får.
 

Det vil altså sige, at klasseundervisningen sagtens kan bruges til at perspektivere en snak om demokrati, så eleverne selv lærer at træffe beslutninger.
Samtidigt kan andre arrangementer på skolen, eller i fritiden også indeholde en høj grad af faglighed, bl.a. ved skolens morgensamlinger, fællestimer og foredrag, hvor der kan læses prosa, laves remser af det periodiske system eller lignende tiltag.

 

De skolefaglige fag opbygges med inklusion og differentiering for øje for at tilgodese alle klassens elever. Klassens dynamik skal i løbet af året udfordres, med både skiftende arbejdsgrupper såvel som projektarbejde, som fx tilgodeser forskellige intelligenser, eller andre kreative processer.
På den måde kan alle elever shine indenfor deres felt, og lære af at se andres kompetencer i spil.

 

Prøver:

I løbet af året vil der være lektiecaféer. Ikke blot for ikke at komme bagud i de enkelte fag, men også for at være i egen fordybelse.

I perioden op til prøver og eksamener vil der i skolens omgivelser og skema skabes bedre plads til denne forberedelse og fordybelse. Enkelte valgfagsblokke vil kunne inddrages til dette.

 

Scroll to Top