Det faglige

Målet med undervisningen er, at eleverne får indsigt i nedenstående emner:

● Det danske arbejdsmarked
● Uddannelsessystemet i Danmark
● Jobsøgning
● At flytte hjemmefra

Noget af undervisningen vil foregå i forbindelse med fællessamlinger og som særskilte moduler.
Mål: For elever fra 9. årgang er det målet, at de bevidst får lavet en uddannelsesplan i forhold l deres fremdige
ungdomsuddannelse og senere uddannelse.
For elever fra 10. årgang er målet tilsvarende, at der foreligger en uddannelsesplan efter forløbet

Der tilbydes dansk som 2. sprog til de elever der måtte have behov for det.

 

Scroll to Top