Værdigrundlag

Ø-efterskole med fokus på naturen som basis for elevens personlige udvikling, dannelse og balance i livet.

Ø-livet giver fokus og fokus giver en ro, som kan understøtte:

   • dannelse og udvikling af ”det hele menneske” i balance med sig selv og fællesskabet

   • ligeværdigt, mangfoldigt og internationalt fællesskab

   • læring, mestring og udvikling af nye perspektiver

   • personlige styrker, interesser og i særdeleshed samspillet med andre

   • unge med kroniske sygdomme


  Skolen vil give unge mulighed for at være i balance med sig selv og opnå en nysgerrighed på livet, verden og hinanden i et demokratisk fællesskab, hvor der er fokus på den enkelte i respekt for fællesskabet. Skolen fremmer, at eleverne vil blive mere undersøgende, livsduelige, vidende, risikovillige, dialogorienterede, åbensindede, omsorgsfulde og reflekterende.

  Scroll to Top