Opstartsprocessen

lørdag d. 26/11

Grundet sygdom

Bestyrelsen har rekonstitueret sig grundet sygdom.

Henrik Mogensen er trådt ud af bestyrelsen, mens Michael Christensen har takket ja til at indgå som alment bestyrelsesmedlem.


fredag d. 11/11

Besøg på Ranum Efterskole College

Bestyrelsen har været på deres første ekskursion, hørt deres første oplæg og afholdt deres første bestyrelsesmøde på Ranum Efterskole College.

Der blev vist rundt på skolen af Forstander Olav Storm Johannsen, som efterfølgende deltog i inspirationsmøde vedr. tanker ud i spejderbevægelsen og senere den videre snak i bestyrelsen.

Da Olav har stået som forstander og medstifter af Ranum Efterskole siden 2004, som i dag huset over 500 efterskoleelever, og samtidig var ildsjæl i den indledende idégruppe, har vi bedt ham om at være sparringspartner i den nuværende opstartprocess.

Mødet satte bl.a. skub i drøftelser om eksisterende og kommende økonomi, lokaler, værdigrundlag, skole- og kommunesamarbejde.


torsdag d. 27/10

Læsø Efterskoles bestyrelse har konstitueret sig!

Der var en god stemning til det konstituerende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen fik udvekslet idéer og visioner. Da 4 af 7 bestyrelsesmedlemmer, samt de to suppleanter er bosiddende på Øen kan man med sikkerhed få sig en snak om processen.

Tillidspersoner:

Forperson:

Heidi Juul Strøm

Næstforperson:

Lasse Væver Jacobsen

Almene medlemmer:

David Stoklund Strøm

Eva Elisabeth Jensen

Henrik Mogensen

Lonny Andersen

Niels Odgaard

Suppleanter:

Inger Bondesen

Michael Christensen

Scroll to Top