Generalforsamling

Skolekredsen bag Læsø Efterskole

Byrådssalen på Læsø Kommunekontor, Doktorvejen 2

Onsdag den 24/5- 2023

Kl. 19.00: Kom og mød bestyrelsen. Der serveres kaffe og kage – og der er tid til en uformel snak og betaling af kontingent for nye medlemmer.

Kl. 19.30 starter generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forstanderens beretning (udgår)
  4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport (udgår)
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  7. Indkomne forslag
  8. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag bekendtgøres for medlemmerne på mail mindst 2 dage før generalforsamlingen.

Scroll to Top